Zapytaj o termin

Last Minute

Zespół Pałacowo-Folwarczny

Wzmianki o najstarszym dworze na terenach dzisiejszego Trzęsacza pochodzą z początków XVII wieku i związane są z pożarem, który spowodował niemal doszczętne zniszczenia pałacyku. Istniejący obecnie pałac pochodzi zatem z późniejszego okresu, odbudowania obiektu, którego dokonali prawdopodobnie von Flammingowie. Dzisiejszy pałac powstał zatem w I połowie XVIII wieku, na kamienno-ceglanych fundamentach.
W połowie XIX wieku dworek został znacznie rozbudowany, dzięki czemu zyskał przy swej wschodniej ścianie dwuosiowe skrzydło. Kolejne przebudowy i renowacje odbywały się jeszcze kilkukrotnie na przełomie XIX i XX wieku.
Wokół pałacu rozciąga się ogród, w którym rosną dumnie wiekowe już lipy drobnolistne. Wciąż zauważyć można jeszcze w nim pozostałości po dawnym ogrodzie i zabudowania inwentarskie.
W chwili obecnej, po kolejnych przebudowach, pałacyk został przeobrażony w hotel, a przylegające do niego parki, ogród, stajnia i domki campingowe tworzą cały zespół wypoczynkowo-rekreacyjny.
Więcej o: Zespół Pałacowo-Folwarczny